×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Bescherming voor u en uw gezin
Niemand weet wat de toekomst brengt. Met de personenverzekering van het SZF zijn u en uw gezin goed beschermd.

De voordelen van de SZF-personenverzekering:

  • een aantrekkelijke premie;
  • een ruimere dekking;
  • uitgebreid pakket aan medische zorg vergoed;
  • heldere voorwaarden.

Extra voordeel                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bij vooruitbetaling van uw premie voor 6 tot 11 maanden ontvangt u een aantrekkelijke korting van 5% en bij vooruitbetaling van 12 maanden ontvangt u een korting van 7%. 

Bijzondere omstandigheden binnen de Personenverzekering

  • De premie voor een volgende maand of een volgende periode dient uiterlijk de laatste werkdag van de maand te worden betaald.
  • Bij betalingsonderbreking en/of beëindiging/opzegging van de verzekering langer dan 1 (één) maand maar korter dan 12 maanden, mag men bij gewenste hervatting ervoor kiezen om:
    1. Twk de desbetreffende premie alsnog te betalen (de administratiekosten voor late betaling zullen ook in rekening worden gebracht).
  • Een nieuwe verzekering mag midden in de maand ingaan zolang men bereid is om premie voor die hele maand te voldoen

Statuswijziging

Een status wijziging betekent een correcte verandering van de verzekeringsvorm. Statuswijziging binnen de Vrijwillige Verzekering is mogelijk binnen 30 dagen, met dien verstande dat men twk de premie van de verstreken periode alsnog betaalt.

Er hoeft geen zwangerschapstest overgelegd te worden. Mocht  achteraf worden vastgesteld dat bij statuswijziging de vrouwelijke persoon langer dan 3 maanden in verwachting bleek te zijn, dan zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.

Lees hier over de aanmeldingsprocedure van de personenverzekering.